About us

Denne blog er udgivet af to søstre bosiddende i København. Bloggen er skrevet på to sprog – engelsk og dansk. Teksterne er derfor muligvis en smule forskellige, men på billedsiden er de altid ens.

Two sisters situated in Scandinavia, Denmark, Copenhagen, publish this blog. The blog is written in two languages – English and Danish. The writing might differ slightly to reflect certain untranslatability’s, but the pictures will always match.

 

Hvem skriver?/Who writes?

Rikke Kooistra – født/born 27. januar 1971.

Rikke Kooistra

Da jeg i 2014 besluttede mig for at holde et sabbatår, stod der fire ting på min liste; at gå, skrive, fotografere og passe bier. Heri underforstået, at selvom det var væsentlige omdrejningspunkter [] så var der gjort plads til alt det andet – og det der er på vej. Jeg ser ikke nødvendigvis en stor værdi i begrænsning og kan godt lide at sprede en given interesse gennem mange ting for eksempel urter = kryddersnaps, bier, haver, vande, plante, byer, gå, mad, syltede ting, en masse bøger og en hel del mennesker. Eller slet og ret: mobilis in mobili

In 2014, I decided to take a year’s sabbatical. There were four things on my list; to walk, write, take pictures and keep bees. Here in understood that even though those where my key points, there would be room for all the rest – and what is coming. I do not necessarily ascribe a great value to limitation, and I like to spread any given interest through a lot of things, for example herbs = bitters, bees, gardens, watering, planting, cities, walking, food, pickled things, a lot of books and a great deal of people. Or simply put: mobilis in mobili.

Look through Rikkes posts here

Rie Bojer Kooistra – født/born 29. marts 1980.

Så længe jeg kan huske, har jeg elsket bogstaver, ord, sætninger. Et af mine klareste barndomsminder er, da jeg selv kunne læse yndlingspixibogen. Det jeg husker bedst var en fornemmelse af at verden foldede sig ud og blev stor, og samtidig en fornemmelse af at være delagtiggjort i en hemmelighed. At kunne læse tanker der bryder ud. Nu, hvor jeg er barslende og min søster har budt op til dans, bød chancen sig for også at lade mine tanker fri. Jeg skriver om mad, børn, køn, kager, sprog, familie, bøger, historier og hvad der ellers byder sig til.

For as long as I remember I have loved letters, words, sentences. One of my most vivid childhood memories is being able to read my favourite pixibook on my own. What I remember best was a sensation of the world expanding, growing bigger, and at the same time a sensation of being let in on a great secret. To be able to read thoughts breaking free. Now, while I am on maternity leave and my sister has extended an invitation, the opportunity has arisen to set my own thoughts free. I write about food, gender, children, cakes, language, family, books, stories and whatever else takes my fancy.

Look through Ries posts here