Guests

And what fun it is to have guests! It is an honor to have these great people with their words, pictures, paintings and drawings with us on our journey into the world weave!

introducing

Robyn Vilhelm Kooistra – født/born 27. oktober 1989.

Robyn Vilhelm Kooistra

Vær hilset! Mit navn er Robyn Vilhelm Kooistra og ved lejlighed vil jeg optræde som gæsteblogger på denne min ærede moder og mosters blog. Tiden vil vise hvad jeg kommer til at skrive om. Mine primære interesser er bøger, universitet, videospil og film. Jeg forstiller mig derfor, at disse emner i en eller anden form vil indgå i mine skriverier.

[π]

Salutations! My name is Robyn Vilhelm Kooistra and I will on occasion guest blog on this my esteemed mother and aunt’s blog. As to what I will write about, time will tell. Mainly, my interests are books; videogames, movies and university, and I imagine these topics will feature quite a bit, in one form or another.

Look through Robyns posts here

 

Fiske – født/born 21. december 1969.Fiske - drawn by Siff in 2010

Portrait drawn by Siff (from the year 2004) in 2010./Portræt tegnet af Siff (årgang 2004) i 2010

Mit navn er Fiske og jeg har fået æren af at være gæstetegner på bloggen. Jeg er krussedulletegner, og det vil sige, at jeg tegner streger, der ikke nødvendigvis ligner noget og som kun sjældent tager udgangspunkt i et motiv.  Jeg har tegnet så længe, jeg kan huske tilbage og gør det stadig, når jeg snakker i telefon, er til foredrag, kører i tog eller lignende, og fordi det jeg tegner ikke behøver at ligne noget, er det et absolut frirum for mig.

Det er altid sjovt at få øje på andre krussedulletegnere i en forsamling og få den fornemmelse af at være medlem af en hemmelig, uudtalt klub. Det er som at se et glimt af et andet menneskes sjæl.  Jo mere den indre personlige krussedullestil tager form, jo mere bliver tegningen en afspejling af sjælelivet, på godt og ondt.

[π]

My name is Fiske, and I have the honor of being guest artist on the blog. I am a doodler, which means that I draw lines, that do not necessarily resemble anything and that only rarely take their form from a specific motif. I have been drawing as long as I can remember, and I still do it while talking on the phone, attending a lecture, riding a train or likewise. The things that I draw do not have to resemble anything and because of that, drawing is a place of absolute freedom to me.

It is always fun to recognize other doodlers in an assembly and to get that feeling of being a member of a secret unspoken society. It is like catching a glimpse into another human soul. The more the intrinsic personal style of doodling makes itself known, the more the drawing becomes a reflection of your inner life, both the good stuff and the worse.

Look through Fiskes posts here 

Udover tegninger til forskellige poster og sider har Fiske lavet forsiden til vores blog. Billedet er et udsnit af et større maleri med titlen ”Hellraiser”, som igen er en del af serien ”Medusas accessoires”/Beyond drawings for individual posts and pages Fiske has made the front page of our blog. The picture is a segment of a larger painting called ”Hellraiser”, which is a part of the series “Medusas accessories”.

medusas accessories segment of Hellraiser